Valitse sivu

kun asetettu raja ylittyy tai alittuu.

Lähettimessä on kolme metriä pitkä lanka-anturi